Vem som helst kan prova på att spela curling, man behöver inte ha någon speciell utrustning, både sopar och glidsulor finns att låna i hallen.

Barn och ungdomar
Under vinterhalvåret är det ungdomsträning en gång i veckan, oftast brukar det vara 20-30 ungdomar som spelar curling.


Vuxna
En gång i veckan brukar vi anordna träning för vuxna, då är det bara att komma ner till hallen.
Håll koll på kalendern för att se när nästa tillfälle är.


Konferenser och större grupper
I grupper med minst 6 deltagare får ni under två timmar prova på OS-sporten curling.
Priset är 200 kr per person, för bokning kontakta Christer 070-663 12 97 eller Helena 073-183 26 80


Vi syns på isen!